Doğamız İçin Işığınız Olalım

Çim alanların bakımı: Çim alanların biçim çalışmalarına başlanmadan önce yüzeyde bulunan taş, çöp, metal parçaları vb. yabancı maddeler sahadan uzaklaştırılmalıdır….